Skip to main content
Skip table of contents

Nonlineer İtme Analizi Sonuçları

Nonlineer İtme Analizi yapıldıktan sonra 3B görselleştirmede nonlineer itme analizi kombinasyonları seçilerek yer değiştirmeler ve hasar durumu renkli olarak gösterilir.

Nonlineer İtme Analizi Sonuçlarının Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım Görüntüleme sekmesi Deformasyon başlığı altından Modal veya 1.4G + 1.6Q komutlarından birine tıklayarak Deformasyon sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca ribbon menü Betonarme sekmesi Analiz ve Tasarım Görüntüleme başlığı altından Analiz Modeli komutuna tıklayarak da Deformasyon sekmesine ulaşabilirsiniz.

Deformasyon sekmesi altında bulunan kombinasyon listesinden nonlineer kombinasyonlardan biri seçilerek görüntüleme sağlanır.

Nonlineer İtme Örnekleri

Dolu gövdeli gösterim işaretliyken örnek ekran görüntüsü

Dolu gövdeli gösterim işaretli iptal, tel çerçeve olarak örnek ekran görüntüsü

Mafsal Renkleri ve Anlamları

Mafsallar

GB

Göçme Bölgesi

IH

İleri Hasar Bölgesi

BH

Belirli Hasar Bölgesi

KH

Kontrollü Hasar Bölgesi

SH

Sınırlı Hasar Bölgesi

Deformasyon Sekmesi

Özellikler

Düğüm Noktası Göster

İşaretlenirse analiz modeldeki eleman birleşimlerime oluşturulan tüm düğüm noktaları kırmızı nokta olarak gösterilir.

Düğüm Noktası Numaraları

Düğüm Noktası Göster işaretli ise aktif olur. İşaretlenirse tüm düğüm noktalarının isimleri de gösterilir.

Mesnetleri göster

İşaretlenirse çerçeve sistemdeki mesnetler gösterilir.

Dolu/Çubuk gövdeli gösterim

İşaretlenirse çerçeve sistem dolu gövdeli(katı) olarak gösterilir. İşaretlenmezse çizgi(çubuk) olarak gösterilir.

Sıcak bölge skalası

Deformasyonları azdan çoğa doğru koyu kırmızı ve sarı arasında renk tonlaması yaparak, deformasyonların hızlıca incelenmesini sağlar.

Eleman uç serbestlikleri

İşaretlenirse uç serbestliği tanımlanmış elemanların bilgisi eleman üzerinde gösterilir

Ölçek çarpanı

Seçenek işaretli değilse deformasyonlar için programın uygun gördüğü ölçek çarpanı uygulanır. İşaretlenirse solunda yer alan kutucuğa istenilen ölçek çarpanı değeri elle girilebilir

Kombinasyon

Hangi yük durumu incelenmek isteniyorsa listede yer alan kombinasyon satırı tıklanır. Oynat butonuna basılarak animasyon görüntülenebilir.

Gösterilecek deplasman bileşenleri

U (toplam), UX (x yönünde), UY (y yönünde), UZ (z yönünde) seçeneklerinden işaretlenmesi halinde yapının deplasmanları gösterilir


Sonraki Konu

Doğrulama Örnekleri

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.