Skip to main content
Skip table of contents

Mevcut Malzeme Dayanımları (15.2.2 ve 15.2.3)

Performans analizinde, mevcut malzeme dayanımları bilgi düzeyi katsayıları ile çarpılır ve moment-eğrilik hesabı kullanılarak eleman kapasiteleri hesaplanır. Performans analizi (doğrusal veya doğrusal olmayan) yapılacak olan yapıda mevcut beton ve donatı dayanımları tanımlanır. Sargılı ve sargısız beton modelleri ile donatı modeli kullanılarak eleman kapasiteleri otomatik hesaplanır.


  • Mevcut binaların bilgi düzeyi kullanıcı tarafından seçilmektedir.


TBDY 15.2.2 'ye göre mevcut bina sistemlerinin değerlendirilmesinde bilgi düzeyleri, sınırlı ve kapsamlı olarak sınıflandırılır. TBDY 15.2.4 'e göre betonarme binalarda sınırlı bilgi düzeyi, 15.2.5 'e kapsamlı bilgi düzeyi şartları açıklanmaktadır. Seçilen bilgi düzeyi 'ne göre TBDY 15.2.12 'de belirtilen bilgi düzeyi katsayıları tanımlanır ve taşıyıcı eleman kapasitelerinin hesaplanmasında kullanılır. Aynı zamanda mevcut bina sistemlerinin değerlendirilmesinde taşıyıcı sistem elemanlarının malzeme dayanımları mevcut malzeme dayanımı olarak kullanılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.