Skip to main content
Skip table of contents

Bilgi Düzeyleri ve Mevcut Malzeme Dayanımı

Bilgi düzeyi katsayıları, mevcut binaların performans analizinde betonarme eleman kapasitelerinin hesaplanması için kullanılır. Bilgi düzeyleri, sınırlı bilgi düzeyi ve kapsamlı bilgi düzeyi olarak sınıflandırılır. Mevcut malzeme dayanımları bilgi düzeyi katsayıları ile çarpılır ve moment-eğrilik hesabı kullanılarak eleman kapasiteleri hesaplanır.


15.2.2. Bilgi Düzeyleri

Binaların incelenmesinden elde edilecek mevcut durum bilgilerinin kapsamına göre, her bina türü için bilgi düzeyi ve buna bağlı olarak 15.2.12 ’de belirtilen bilgi düzeyi katsayıları tanımlanacaktır. Bilgi düzeyleri sırasıyla sınırlı ve kapsamlı olarak sınıflandırılacaktır. Elde edilen bilgi düzeyleri taşıyıcı eleman kapasitelerinin hesaplanmasında kullanılacaktır.

15.2.2.1 – Sınırlı bilgi düzeyi ’nde taşıyıcı sistem özellikleri binada yapılacak ölçümlerle belirlenir. Sınırlı bilgi düzeyi sadece Tablo 3.1’de tanımlanan Diğer Binalar (BKS=3) için uygulanacaktır.

15.2.2.2 – Kapsamlı bilgi düzeyi ’nde sınırlı bilgi düzeyine göre daha fazla ölçüm yapılır.

15.2.3. Mevcut Malzeme Dayanımı

Taşıyıcı elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında kullanılacak malzeme dayanımları Yönetmeliğin bu Bölüm’ünde mevcut malzeme dayanımı olarak tanımlanır.


15.2.12. Bilgi Düzeyi Katsayıları

(a) İncelenen binalardan edinilen bilgi düzeylerine göre eleman kapasitelerine uygulanacak Bilgi Düzeyi Katsayıları Tablo 15.1 ’de verilmektedir.

(b) Malzeme dayanımları, özellikle belirtilmedikçe ilgili tasarım yönetmeliklerinde verilen malzeme katsayıları ile bölünmeyecektir. Eleman kapasitelerinin hesabında mevcut malzeme dayanımları kullanılacaktır.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.