Belirtilen yükler altında çelik kolonu HEB kesit kullanarak S355 malzeme ile tasarlayınız. Kolon alt ucu ankastre, üst ucu ise mafsallıdır.

Çözüm

  • Kolon üzerindeki eksenel kuvvetin belirlenmesi

  • Mesnet koşulunun belirlenmesi

TS EN 1993-1-1 Çözümü
LRFD -YDKT ve ASD-GKT Çözümleri
  • Yönetmeliklere ait yükleme kombinasyonlarının etkisi örneğe yansıtılmamış olup, sadece G yüklemesi altında tasarım gerçekleştirilmiştir.