Skip to main content
Skip table of contents

Kubbe ve Tonoz Parametreleri Bölümü

Kubbe ve Tonoz Parametreleri ile Betonarme Kubbe ve Tonoz Tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı oranı vb. parametreler Kubbe ve Tonoz parametreleri penceresinden belirlenir.

Özellikler

Beton örtüsü

Kubbe - tonoz çekme donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. pursantaj

Kubbe veya tonozda konulacak donatının minimum değerini belirleyen orandır. Kubbe veya tonoza konulacak donatı bu alandan az olmayacak şekilde seçilir.

Min. donatı aralığı

 Kubbe ve tonozlarda donatı seçilirken, bu parametre dikkate alınır. İki donatı arasındaki mesafe minimum donatı aralığından az kalırsa donatı çapı arttırılır.

Maks. donatı aralığı

İki donatı arasındaki mesafe bu parametrede yazılan değerden fazla olamaz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.