Skip to main content
Skip table of contents

Kren kirişi dayanımı sağlanmıyor

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır.

Örneğin,

CRN001 ZEMİN KAT Kren kirişi dayanımı sağlanmıyor.

Çelik kren kirişlerinde veya kirişlerde dayanım üç koşula bağlıdır.

  1. Kren kirişi birleşik eğilme tasarım kontrolü. Bu kontrolde eğilme dayanımı kren kirişi enkesitinin kuvvetli ve zayıf eksendeki eğilme dayanımının etkileşimi ile hesaplanır. Enkesitin atalet momenti ve mukavemet momenti değerlerine bağlıdır.

  2. Kren kirişi kesme kapasitesi kontrolü. Bu kontrolde kren kirişi enkesitinin kesme dayanımı hesaplanır. Kren kirişi gövde levhası alanına bağlıdır.

  3. Kren kirişleri gövde buruşması kontrolü. Bu kontrol kren kirişi gövde levhası narinlik değerine bağlıdır.

Olası Çözümler:

  • Tüm durumlar için çelik kren kirişi elemanının en kesit boyutları büyütülebilir.

  • 2. ve 3. durumlar için gövde kalınlığı yüksek bir kesit seçilebilir.


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.