Kren Analizi

Kren Sınıfları

AISC Design Guide 07- Industrial Buildings kaynağına uygun kren sınıflaması;  kren yük kapasitesi, kullanım ömrü boyunca tamamlayacağı döngü adedine  bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. A, B, C hafif ve orta sınıf krenler iken D, E, F ağır sınıf kren olarak tanımlanır. Bu sınıflar, krenin yük  kapasitesi, gün içerisinde yükü kaç defa taşıdığı ve kren kullanım ömrü boyunca kaç defa taşıyacağına  yani kullanım ömrü boyunca tamamlayacağı çevrime göre belirlenir.

Kren Yükleri

Düşey R ve yatay H ve L yükleri aynı holde bir veya birden fazla kren olması durumuna göre vuruş  katsayısı, etkime kombinasyonları, yükleme kombinasyonları gibi durumlar göz önünde alınarak  seçilen yönetmeliğe göre katar yükü (moving load) şeklinde kren kirişi üzerine uygulanarak en  elverişsiz yükleme ve sehim altında tasarımı yapılır.

Krenlerin taşıyıcı sistem üzerindeki etkilerini ve elverişsiz yüklemeleri elde etmek için kullanılan  referans dökümanlar şunlardır:

Kren kirişlerinin tasarımı için en elverişsiz yükü ortaya çıkaran durum; krenin kaldırdığı yükün holün  bir yönüne dayanmasıdır. Kren kirişi tasarımında bu maksimum yük kullanılır.

Kren içeren yapıda çerçeve elemanlarının tasarımı için MBMA 2010 2.5’ te kullanılacak yükler ve  yüklerin oranları belirlenmiştir. Çerçeve tasarımında en elverişsiz yükleme durumu elde edilirken  AISC SDG-7 madde 13.7 kullanılmaktadır. Çerçeve tasarımı için krenin olmadığı açıklıklar içinde  minimum etki değerleri bu şekilde belirlenmektedir.

Kren Kirişi Tasarımı

Bileşik Etki Altında Kontrol

İki eksenli eğilme kontrolü ÇYTHYEDY 2018’e uygun olarak yapılır. Mx ve My vuruş etkisi de dikkate  alınarak hesaplanır.

Kesme Kontrolü

ÇYTHYEDY 2018 10.2.1’ e uygun kesme kontrol yapılır.

Gövde Yanal Öteleme Burkulması Kontrolü

Kren kirişi başlıklarının dönmeye karşı tutulu olmaması ve kren hareketinden dolayı kiriş üzerine  noktasal yükler etkimesinden dolayı bu göçme modu oluşabilir. Yüksek noktasal yükler çekme  başlığında yanal harekete dolayısıyla da dayanım kapasitesinde ciddi oranda azalmaya neden olur. Bu  durumda basınç başlığı kritik burkulma gerilmesine ulaşarak göçme modu oluşturur. Bu göçme durumunun önlenmesi için çekme başlığının yeterince rijit ve kiriş kesitinin yeterince kısa  olması gerekir. Kren kirişi tasarımında kesit arttırımın en elverişli olması için başlık genişliklerinin ve  gövde kalınlığının arttırılmasına dikkat edilmelidir.

ÇYTHYEDY 2018 13.27b’ ye uygun olarak yapılır.

Sehim Kontrolü

AISC Steel Design 7 – Industrial Buildings – Roofs to Anchor Rods 2nd Edition ‘a uygun olarak  yapılır.