Skip to main content
Skip table of contents

Kontrollü Hasar Performans Düzeyi (5.8.1.3)

  • Kontrollü hasar (KH) performans düzeyleri için plastik dönme sınır değeri Denklem 5.7 ve Denklem 5.8 ‘e göre otomatik olarak hesaplanmaktadır.


SİMGELER

θp(KH) = Kontrollü Hasar performans düzeyi için izin verilen plastik dönme sınırı [rad]
θp(GÖ) = Göçmenin Önlenmesi performans düzeyi için izin verilen plastik dönme sınırı [rad]
εc(GÖ) = Göçmenin Önlenmesi performans düzeyi için izin verilen sargılı beton birim kısalması sınırı
εc(KH) = Kontrollü Hasar performans düzeyi için izin verilen sargılı beton birim kısalması sınırı
εs(GÖ) = Göçmenin Önlenmesi performans düzeyi için izin verilen donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi sınırı
εs(KH) = Kontrollü Hasar performans düzeyi için izin verilen donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi sınırı


TBDY Bölüm 5.8.1.3 'de belirtildiği üzere, yığılı plastik davranış modeline göre hesaplanan plastik mafsalların Kontrollü Hasar (KH) Performans Düzeyi için plastik dönme sınır değeri θp(KH), Denk.(5.7b) ile hesaplanmaktadır.

Yeni yapılacak binalar için plastik mafsalların Göçmenin Önlenmesi (GÖ) Performans Düzeyi için plastik dönme sınır değeri θp(GÖ) değeri TBDY Bölüm 5.8.1.2 'ye göre Yığılı Plastik Davranış için Göçmenin Önlenmesi Performans Düzeyi (5.8.1.2) başlığında detaylıca açıklanmıştır. plastik mafsalların Kontrollü Hasar (KH) Performans Düzeyi için plastik dönme sınır değeri θp(KH) değeri, θp(GÖ) değerinin 0.75 katı olarak dikkate alınmaktadır.

TBDY Bölüm 5.8.1.3 'de belirtildiği üzere, yayılı plastik davranış modeline göre beton ve donatı çeliği için hesaplanan birim şekildeğiştirme değerlerinin, Kontrollü Hasar (KH) Performans Düzeyi için sınır değerleri εc(KH) ve εs(KH) Denk.(5.7a) ile hesaplanmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.