Skip to main content
Skip table of contents

Kiriş yüksekligi, 300mm'den az olamaz.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Kiriş yüksekligi, 300mm'den az olamaz. (T.S.500 7.3)


TS500’de kiriş yüksekliği için aşağıdaki koşul verilmiştir.

Çözüm:

Katı ve adı verilen kirişleri seçiniz ve kiriş yüksekliğini en az 300 mm veriniz.

  1. Kirişi, kirişleri seçiniz

  2. Özeliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde kiriş yüksekliğini arttırınız ve Tamam butonunu tıklayınız.

image-20240523-133627.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.