Çıkan Mesajın Tamamı:

Kiriş yüksekligi, 300mm'den az olamaz. (T.S.500 7.3)


TS500’de kiriş yüksekliği için aşağıdaki koşul verilmiştir.

Çözüm:

Katı ve adı verilen kirişleri seçiniz ve kiriş yüksekliğini en az 300 mm veriniz.

  1. Kirişi, kirişleri seçiniz

  2. Özeliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde kiriş genişliğini arttırınız ve Tamam butonunu tıklayınız.