Skip to main content
Skip table of contents

Kesit ve Görünüşlerde Aks Gösterimi

Kesit ve görünüşlerde aksların gösterimine ve gösterim şekillerine aks çizgileri ayarlarından karar verilir.

Aks Çizgileri Ayarlarının Yeri

Kesit/Görünüş ayarları diyaloğu aks çizgileri sekmesinden ayarlara ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Yerleşim

Kesit/görünüş düzleminde bulunan aksların çizimin nerelerinde gösterileceği üst, çizim boyunca ve alt seçeneklerinden istenilenler işaretlenerek belirlenir. Aksların çizimden uzaklığı ve aks uzunlukları için değerler şematik çizimde yer alan kutucuklara girilir.

Daire yarıçapı

Kesit/görünüş çiziminde gösterilen aks dairelerinin büyüklüğünü belirleyen yarıçap değeridir.

Yazı yüksekliği

Kesit/görünüş çiziminde gösterilen aks isimlerinin yazı büyüklüğünü belirleyen değerdir.

Otomatik yazı yüksekliği

Otomatik yazı yüksekliği işaretli ise aks isimlerinin büyüklüğü, aks dairesi büyüklüğüne göre otomatik belirlenir, verilen yazı yüksekliği dikkate alınmaz.

Çizgi rengi

Aks çizgilerinin rengini belirler. Tıklanınca açılan renk diyaloğundan başka bir renk seçebilirsiniz.

Yazı rengi

Aks yazılarının rengini belirler. Tıklanınca açılan renk diyaloğundan başka bir renk seçebilirsiniz.

Çizgi tipi

Aks çizgilerinin çizgi tipini belirler. Tıklanınca açılan listeden başka bir tip seçebilirsiniz.

Yazı tipi

Aks yazılarının yazı tipini belirler. Tıklanınca açılan listeden başka bir tip seçebilirsiniz.

Çizgilere uzat

Tüm akslar çatı veya duvar vb. objelerin formuna göre uzatılır. Bu seçeneğin uygulanabilmesi için "yerleşim" seçeneklerinden "orta" seçeneğinin işaretsiz olması gerekir.

Kontura uzat

Tüm akslar çatı veya duvar vb. objelerin üst noktasına göre bir hizaya kadar uzatılır.

Tüm aksları göster

Kesit/görünüş düzlemi içerisinde bulunan tüm aksları gösterir.

Betonarme kesitin akslarını göster

Kesit/görünüş düzlemi içerisinde bulunan kolon, kiriş ve perde vb. elemanların üstünden geçen ve betonarme konstrüksiyonunu belirleyen aksları gösterir.

Farklı Aks Ayarlarına Örnekler

Kesit/Görünüşte aks yerleşimi aktif değilken

Kesit/Görünüşte aks yerleşimi üst seçeneği ve çizgilere uzat aktifken

Kesit/Görünüşte aks yerleşimi üst seçeneği ve kontura uzat aktifken

Kesit/Görünüşte betonarme kesitin akslarını göster aktifken


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.