Skip to main content
Skip table of contents

Kazık Parametreleri Bölümü

Kazık Parametreleri ile Betonarme Radye Temel ile birlikte modellenen Betonarme Kazık Tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı oranı, kazık tipi (sürtünme kazığı, uç kazık) vb. parametreler kazık parametreleri penceresinden belirlenir.

Özellikler

Beton örtüsü

Kazık içindeki çekme donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. Pursantaj

Kazığa konulacak boyuna donatının minimum değerini belirleyen orandır. Kazığın brüt alanının Minimum Pursantaj parametresi ile çarpımı minimum donatı alanını belirler. Kazığa konulacak donatı bu alandan az olmayacak şekilde seçilir.

Max. Pursantaj

Kazığa konulacak boyuna donatının maksimum değerini belirleyen orandır. Kazığın brüt alanının Maksimum Pursantaj parametresiyle ile çarpımı maksimum donatı alanını belirler. Kazığa konulması gereken donatı, bu alan ile karşılaştırılır. Kazığa konulması gereken donatı alanı fazla ise, pursantaj değerini aşan kazık için kesit yetersiz uyarısı verilir.

Taşıma gücü kapasite katsayısı (Nc)

Kazığın taşıma gücü kapasitesini hesaplamada kullanılan taşıma kapasite katsayısı değeri girilir.

Güvenlik katsayısı

İzin verilen toplam taşıma gücü kapasitesinin hesaplanmasında kullanılan güvenlik katsayısı değeri girilir.

Qa = Qu / GüvenlikKatsayısı

Qu = Kazığın nihai taşıma gücü momenti

Qa = Kazığın izin verilen(emniyetli) taşıma gücü momenti

Yük aktarımına göre kazık tipi

Kazığın uç kazık mı yoksa sürtünme kazık olarak mı tasarım yapılacağı bilgisini veriniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.