Skip to main content
Skip table of contents

Tekil Temel Parametreleri Bölümü

Tekil Temel Parametreleri ile Betonarme Tekil Temel Tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı oranı vb. parametreler tekil temel parametreleri penceresinden belirlenir.

Özellikler

Beton örtüsü

Tekil temel içindeki donatının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. pursantaj 

Tekil temelde  konulacak minimum donatıyı  belirleyen parametredir.  Donatı hiç bir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan az olamaz.

Maks. donatı aralığı

Tekil temele konulacak donatının aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.

Min. donatı aralığı

Tekil temele konulacak donatının aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.

Hesapta kolon momentlerini kullan

Varsayılan durumu işaretli olmasıdır. İşaretli değilse temel hesabında üst yapıdan gelen düşey ve deprem yüklemelerinden oluşan kolon tesirlerinden sadece normal kuvvetler dikkate alınırlar. Kolon momentleri hesaba katılmazlar. Bu durumda, Tekil Temel raporunda Temele Gelen Kolon Yükleri  başlığı altında Mx ve My değerlerinde bilgi görünmez.

Hesapta deprem normal kuvvetlerini kullan

Varsayılan durumu işaretli olmasıdır. İşaretli değilse temel hesabında üst yapıdan gelen düşey ve deprem yüklemelerinden oluşan kolon tesirlerinden sadece düşey normal kuvvetler dikkate alınırlar. Deprem yüklemelerinden oluşan normal kuvvetler hesaba katılmazlar.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.