Skip to main content
Skip table of contents

Kasadaki Boşluğa Kanat Çizme

Kapı-pencere tasarımlarında kanatlar, kasada oluşturulan boşluğa çizilir.

Kanat Çizmek;

  • Destek/Obje Noktalarına Atla satırına tıklayın (Ölçüleri Takip edebilmek için).

  • Kasaya tıklayın. Boşluk noktaları da dahil olmak üzere atlama noktaları aktif hale geldi.

  • Çizim/Dörtgen Kasa-Kanat satırını tıklayın.

  • Kasanın iç atlama noktalarından yeni kasayı-kanadı çizin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.