Skip to main content
Skip table of contents

Kasa/Kanat-Obje Bağlantısı Kurma

Ayırıcılar, çizgiler veya uzatılmış objeler kasalara Kasa-Kanat-Obje Bağlantısı Kur komutuyla bağlanır. Bu sayede kasa döndürüldüğünde bağlanan obje/objeler de kasayla birlikte döner.

  • Oluştur/Kasa-Kanat-Obje Bağlantısı Kur satırını tıklayın.

  • Kasayı ve bağlamak istediğiniz diğer objeleri seçin.


Sonraki Konu

ODT Materyaller

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.