Skip to main content
Skip table of contents

Kanat Dönme Aksını Belirleme

Kanat Dönme Aksını Belirle komutu ile kanatların hangi eksen etrafında döneceği belirlenir.

  • Değiştir/Kanat Dönme Aksını Belirle satırını tıklayın.

  • Dönme aksı belirleyeceğiniz kanadı seçin.

  • Ekseni belirlemek için 2 nokta girin.

Aşağıda aynı kanata 4 faklı şekilde dönme aksı belirlenmiş örnek yer almaktadır.

Siyah kalın çizgi dönme aksını temsil etmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.