Skip to main content
Skip table of contents

Kasa/Kanat Kenarlarını Saklama

Kasa/kanat kenarları Kasa-Kanat Kenarlarını Sakla komutuyla saklanır. Örnek olarak yarım daire bir kasa yapmak için daire kasanın alt yarısında kalan kenarlarını saklamak yeterli olacaktır.

  • Değiştir/Kasa-Kanat Kenarlarını Sakla satırını tıklayın.

  • Saklamak istediğiniz kenarın üzerine tıklayın.

Obje özelliklerinden, objenin kenarları tekrar görünür yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.