Skip to main content
Skip table of contents

Kasa/Kanat Büyültme/Küçültme

Kasanın her tarafından eşit olarak boyu arttırılabilir veya azaltılabilir. Bu komutun kullanım amacı profili büyütülmüş/küçültülmüş kasa/kanatta oluşan uyumsuzluğu gidermektir.

  • Değiştir/Kasa-Kanat Büyült-Küçült satırını tıklayın.

  • Büyütmek/küçültmek istediğiniz değeri girin.

  • Kasa/kanat girilen miktar kadar büyüyecek/küçülecektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.