Skip to main content
Skip table of contents

Eğilmeli Burulmalı Burkulma Tasarımı

Simgeler

Ag : Kayıpsız enkesit alanı

Cw : Çarpılma sabiti

E: Yapısal çelik elastisite modülü

Fcr : Kritik burkulma gerilmesi

Fe : Elastik burkulma gerilmesi

Fey : y- ekseni etrafında eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi

Fez : Burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi

Fy : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi

G : Yapısal çelik kayma modülü

H : Eğilme sabiti

K : Burkulma boyu katsayısı

L : Desteklenen noktalar arasında kalan eleman uzunluğu

i : Atalet yarıçapı


Eğilmeli Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

  • Simetri ekseni y-ekseni olmak üzere, y-ekseni etrafında burkulmanın, elemanın eğilmesi ve boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluştuğu eğilmeli - burulmalı burkulma sınır durumunda çift korniyerler, T - enkesitler, U- profiller ve eşit kollu tek korniyer gibi tek simetri eksenine sahip enkesitlerden oluşan basınç elemanlarının simetri eksenleri etrafında burkulmasıdır.

ÇYTHYE 2018 ile Tasarım

  • Eksenel kuvvetin kesit ağırlık merkezinden etkimesi durumuna göre, elemanların basınç dayanımı belirlenir.

  • Simetri ekseni y-ekseni olmak üzere, y-ekseni etrafında burkulmanın, elemanın eğilmesi ve boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluştuğu eğilmeli - burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, Fe denklem 8.6 hesaplanmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.