Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Kolon Tasarımı

Çelik kolon tasarımı, ÇYTHYEDY 2016, AISC 360-16, TS EN 1993-1-1 seçenekleri ile birlikte TBDY 2018 Bölüm 9 koşullarına uygun şekilde yapılır. Kolon tasarımı, kolon ayarları ve örnek hesabı detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.