Skip to main content
Skip table of contents

Burulmalı Burkulma Tasarımı

Simgeler

Ag : Kayıpsız enkesit alanı

Cw : Çarpılma sabiti

E: Yapısal çelik elastisite modülü

Fcr : Kritik burkulma gerilmesi

Fe : Elastik burkulma gerilmesi

Fy : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi

G : Yapısal çelik kayma modülü

J : Burulma sabiti

K : Burkulma boyu katsayısı

L : Desteklenen noktalar arasında kalan eleman uzunluğu

Lcz : z ekseni etrafında eleman burkulma boyu (=KL)

Ix, Iy : İlgili asal eksen etrafında atalet momenti

i : Atalet yarıçapı


Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

  • Burkulmanın, elemanın boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluşması durumudur.  Artı (+) şekilli yapma elemanlar veya sırt sırta yerleştirilmiş 4 korniyerden oluşan açık enkesitli basınç  elemanlarında meydana gelmektedir.

ÇYTHYE 2018 ile Tasarım

  • Eksenel kuvvetin kesit ağırlık merkezinden etkimesi durumuna göre, elemanların basınç dayanımı belirlenir.

  • Burkulmanın, elemanın boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluştuğu burulmalı burkulma sınır durumunda (+ şekilli yapma enkesitli veya sırt sırta yerleştirilmiş 4 korniyerden oluşan açık enkesitli basınç elemanları) elastik burkulma gerilmesi, Fe denklem 8.5 ile hesaplanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.