Skip to main content
Skip table of contents

Birleşik Etki Altında Tasarım

Simgeler

Pr : YDKT veya GKT yük birleşimleri için gerekli eksenel kuvvet dayanımı

Pc : Bölüm 8’e göre mevcut eksenel basınç kuvveti dayanımı

Mr : YDKT veya GKT yük birleşimleri için gerekli eğilme momenti dayanımı

Mc : Bölüm 9’a göre mevcut eğilme momenti dayanımı


Eksenel Kuvvet ve Eğilme Etkisi Altında Tasarım

  • Eğilme ve eksenel kuvvet etkisindeki elemanlarda oluşturduğu birleşik gerilmeler dikkate alınarak yapılan dayanım hesabıdır.

  • Gerilmelerin süperpozisyonu yalnızca benzer gerilmeler için geçerlidir.

  • Süperpozisyon kuralı stabilite kayıpları için geçerli değildir.

ÇYTHYE 2018 ile Tasarım

  • Eksenel basınç ve iki eksenli eğilme momenti etkisindeki çift ve tek simetri eksenli elemanlar için Denklem 11.1 kullanılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.