Skip to main content
Skip table of contents

Eğilmeli Burkulma Tasarımı

Simgeler

Ag : Kayıpsız enkesit alanı

Ae : Etkin alan

c1, c2 : Tablo 8.2’de verilen etkin genişlik hata düzeltme katsayısı

Fcr : Kritik burkulma gerilmesi

Fe : Elastik burkulma gerilmesi

Fe1 : Denklem 8.25 ile hesaplanan yerel elastik burkulma gerilmesi

Fy : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi

K : Burkulma boyu katsayısı

L : Desteklenen noktalar arasında kalan eleman uzunluğu

Lc : Eleman burkulma boyu (=KL)

i : Atalet yarıçapı

λ  : Yerel burkulma oranı

λr : Tablo 5.1a’ da verilen yerel burkulma sınır değeri


Eğilmeli Burkulma Sınır Durumu

  • Eğilmeli Burkulma; çift simetri eksenli H, kutu ve boru kesitler ile tek simetri eksenli U ve T kesitlerde  görülen kesitin asal eksenlerinden biri etrafında eğilmesi ile ortaya çıkan burkulma sınır durumudur.

ÇYTHYE 2018 ile Tasarım

  • Eksenel kuvvetin kesit ağırlık merkezinden etkimesi durumuna göre, elemanların basınç dayanımı belirlenir. Yönetmelik gereği, eğilmeli burkulma sınır durumu, enkesit özelliklerinden bağımsız olarak, tüm basınç elemanlarında dikkate alınır. Bunun için kullanılan denklemler sıra ile aşağıda verilmiştir.

  • Öncelikle yerel burkulma kontrolü yapılmalıdır. Elemanların narin veya narin olmamasına göre hesap yapılır.

Narin Olmayan Enkesitte Basınç Kuvveti Dayanımı

Narin Enkesitte Basınç Kuvveti Dayanımı


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.