Skip to main content
Skip table of contents

Duvar Edit

Duvar Edit komutu mevcut (çizilmiş) duvarların özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Duvar Edit diyaloğunda, Duvar Ayarları diyaloğunda yer alan bazı parametreler yer alır. Ayrıca duvarın çizim alanındaki durumu ile ilgili bazı değişiklikler de duvar edit komutuyla yapılır.

Duvar Edit Komutunun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Duvar edit ikonuna tıklayın.

  • Değiştirmek istediğiniz duvarları farenin sol tuşu ile üzerlerine tıklayarak seçin.

  • Duvarın uzunluk ya da plandaki açısını değiştirmek istiyorsanız, tıklamayı duvarın neresine yaptığınız önemlidir. Duvarın sol ucuna yakın bir noktaya tıklarsanız duvarın sol ucu, sağ ucuna yakın bir noktaya tıklarsanız duvarın sağ ucu, duvar ortasına yakın bir noktaya tıklarsanız duvarın orta noktası sabitlenir. Yapılacak uzunluk ya da açı değişikliklerinde bu nokta sabit tutulur (konumu değişmez).

  • Farenin sağ tuşunu tıklayın. Duvar Parametreleri diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Duvarın sol ucuna tıklayarak duvar seçimini yapın.

  • Duvarın uzunluğunu değiştirin. Duvar sağ tarafa doğru uzayacak ya da kısalacaktır.

  • Duvarın açısı değiştirin. Duvar sol düğüm noktası merkez kabul edilerek duvarınız dönecektir.

  • Tamam butonunu farenin sol tuşu ile tıklayarak diyalogdan çıkın. Yaptığınız değişiklikler seçmiş olduğunuz duvar(lar)a uygulanacaktır.

İşlem adımı

Duvar edit öncesi

Değiştirmek istenilen duvarın sol ucu tıklanarak seçilmesi

Açı değeri olarak 25, uzunluk olarak 350, genişlik olarak 50 girilmesi

Duvar edit sonrası

Duvar Parametreleri

Özellikler

Açı

Duvarın plandaki açısıdır ve birimi derecedir.

Uzunluk

Duvar uzunluğu değeri girilir.

Genişlik

Duvar kalınlık değeri girilir.

Yükseklik

Duvar yükseklik değeri girilir.

Sıva kalınlığı

Planda duvar sıvasının kalınlığı girilir.

Tarama

Duvarın plandaki taraması seçilir. Sağ taraftaki tarama kutucuğuna farenin sol tuşu ile tıklandığında Tarama Seçenekleri diyaloğu açılır. Bu diyalogdan yeni tarama tip ve rengi seçilebilir.

Renk

Planda duvar çizgilerinin rengidir. Renk kutucuğu üzerine farenin sol tuşu ile tıklanır. Tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılırsa, rengin değiştiği görülür. Renk kutusu üzerine klavyeden Shift tuşu basılı tutularak tıklanırsa ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Sıva/Hepsi

İşaretlenirse, seçilen tüm duvarlar sıvalı hale dönüştürülür.

Sıva/Hiçbiri

İşaretlenirse, seçilen tüm duvarlar sıvasız hale dönüştürülür.

Sıva/Sıvalı olanlar

İşaretlenirse, seçilen duvarlardan sadece çizilirken sıvalı olarak çizilen duvarlar sıvalı hale dönüştürülür.


Sonraki Konu

Kapı/Pencere

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.