Skip to main content
Skip table of contents

Duvar Önceliği Belirle

Duvar Önceliği Belirle komutu bir noktada kesişen iki veya daha çok sayıda duvarın kesişim önceliğinin belirlenmesini sağlar. Duvar birleşim grupları belirlenir. Aynı numaralı duvarlar kendi içerisinde kesiştirilir. Farklı numaralı duvarlar kesiştirilmez. Duvar öncelik numarası farklı verilmiş duvarlar birbirilerinden ayrılmış şekilde çizilir.

Duvar Önceliği Belirle Komutunun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca programın sol kenarında bulunan toolbardan da ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Duvar Önceliği Belirle ikonunu tıklayın.

  • Duvarların kesiştiği bir düğüm noktası üzerine, fare imlecini yaklaştırın.

  • Duvar üzerinde sayılar belirecektir. Daha önce değiştirilmediyse düğüm noktasına bağlanan duvarların öncelik numarası 1(bir) değerinde görünecektir.

  • Önceliğini değiştirmek istediğiniz duvarlardan birini farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Öncelik Belirle diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda belirtilen öncelik numaralarından birini seçin ve Tamam butonunu tıklayıp diyalogdan çıkın.

İşlem adımı

Duvar önceliği belirle öncesi

Duvar kesişimi üzerine farenin yaklaştırılması

Önceliğin değiştirileceği duvarın seçilmesi

Önceliğin belirlenmesi

Duvar önceliği belirle sonrası

Birleşim Grupları Diyaloğu

Özellikler

Birleşim grubu seçin

Birleşim grubu için numara seçilir.

Önceliği farklı duvar kenarlarını trimle

Seçenek işaretlenerek önceliği farklı duvar kenarları trimlenir.

Birleşik materyalde ikincil bağlantı

Birleşik materyale sahip duvar varsa aktif hale gelir.


Sonraki Konu

Duvar Edit

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.