Mevcut yapılarda doğrusal performans analizinin yapılabilmesi için TBDY 15.5.3 'te belirtilen ve etki/kapasite oranları (EKO) ile hesaplanan koşulların sağlanması gerekmektedir. Doğrusal performans analizi uygulama koşullarından herhangi bir tanesi sağlanmıyor ise doğrusal olmayan yöntemlerden bir tanesi seçilmelidir.


  • 15.5.3.1 'de belirtilen (a), (b), (c), (d) ve (e) maddelerinin kontrolü otomatik yapılır ve raporlanır.

  • Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde kullanılacak yöntem kullanıcı denetimindedir.


Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde doğrusal yöntemlerin kullanılmasına ilişkin uygulama sınırları olan ve 15.5.3.1 'de belirtilen (a), (b), (c), (d) ve (e) maddelerinden herhangi birinin oluşması halinde, performans değerlendirmesi TBDY 15.6 'da belirtilen doğrusal olmayan yöntemlerden birisi ile yapılmalıdır.