Skip to main content
Skip table of contents

Dörtgen Çubuk Oluşturma

Dörtgen çubuk kasa, kanat gibi objelerin dörtgen profil tanımlamaya gerek kalmadan direkt olarak oluşturulmasına olanak sağlayan, çeşitli amaçlarla kullanılabilen bir objedir. Cephe (x-z düzlemi) içinde oluşturulur. İki ucunda düğüm noktaları vardır.

Dörtgen çubuk oluşturmak için;

  • Çizim/Dörtgen Çubuk satırını tıklayın. Dörtgen çubuk komutu aktif hale gelecektir.

  • Çizim alanında çubuğun başlangıç noktasını tıklayın. İlk noktayı tıkladıktan sonra çizmek istediğiniz dörtgen çubuğun profil özelliklerini ayarlayabileceğiniz bir diyalog karşınıza gelecektir.

  • Bu ayarlamayı yapın ve ikinci noktayı belirleyip tıklayın. Çubuk çizilecektir.

Mevcut dörtgen çubuk üzerinde değişiklik yapmak için;

  • Mevcut dörtgen çubuğun üzerine gelip tıklayın. Çubuk yeşil renge dönüşecek ve iki ucunda kırmızı kutucuklarla gösterilen düğüm noktaları oluşacaktır.

  • Fare ile düğüm noktalarının üzerine tıklayıp fareyi hareket ettirerek çubuğu değiştirebilirsiniz.

  • Profil ve materyal özelliklerini değiştirmek için imleci ilgili çubuğun üzerine getirin ve farenin sağ tuşunu tıklayın. Karşınıza gelen diyalogda istediğiniz değişiklikleri yapın


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.