Skip to main content
Skip table of contents

Daire Oluşturma

Daire X-Y düzlemi içinde çizilen, dairesel uzatılmış obje yaratmak amacı ile kullanılan objedir. Merkezinde tek düğüm noktası bulunur.

Daire oluşturmak için;

  • Çizim/Daire satırını tıklayın.

  • Açılan diyalog kutusunda daire nokta sayısını belirleyin. Nokta sayısı ne kadar fazla ise daire o kadar düzgün olacaktır.

  • Plan penceresinde dairenin merkezi olacak noktaya tıklayın.

  • Fareyi hareket ettirdiğinizde dairenin çizilmeye başladığını göreceksiniz. Merkezden daire yarıçapı kadar uzaklaşıp tıklayın. Daire oluşacaktır.

Mevcut daire üzerinde değişiklik yapmak için;

  • Dairenin üzerine tıklayın. Daire yeşil renge dönüşecektir. Merkezdeki düğüm noktasında kırmızı bir kutucuk oluşacaktır. Düğüm noktasının üzerine tıklayıp daireyi istediğiniz yere taşıyın.

  • Uzat komutu ile daireyi uzatılmış objeye dönüştürebilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.