Skip to main content
Skip table of contents

Çizgi Ayarları

Sürekli çizgi, dörtgen çizgi ve rota gibi çizgi komutlarının çizgi rengini, tipini ve görüntü çizgi kalınlığını düzenleyebilirsiniz.

Ayarlar Diyaloğunun Yeri

Komut Ayarlarından

Çizgi komutlarından biri çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen İlkel Objeler yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

image-20240110-055237.png

Obje Ayarlarından

Ayarlarına girmek istediğiniz çizgiyi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

image-20240110-055514.png

Çizgi Ayarları

image-20240110-055553.png

Özellikler

Renk

image-20240110-055600.png

Çizginin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

image-20240110-055605.png

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

image-20240110-055610.png

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.