Çelik Aşık Ayarları komutu ile kesit, açı, kot, yerleşim, materyal, çizim gibi ayarlara ulaşılır.

Çelik Aşık Ayarları Komutunun Yeri

Çelik Aşık komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik Aşık yardımcı toolbarında bulunmaktadır. Çelik aşıklar çatı elemanları için kullanılmaktadır.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Obje adı

Çelik aşığın planda, çizimde ve raporda görünecek adıdır.

Renk

Çelik aşığın rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür.

Materyal

Katı modelde  üzerine kaplanacak materyal seçilebilir. Eleman seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir. Farenin sol tuşu ile aşağı ok butonu üzerine tıklanır. Açılan materyal listesinden uygun materyal seçilir.

Gerçek Doku Uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Ad yazısı - Boyut X/Boyut Y

Aşık boyutu yazısının  X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif girilirse yazı kenardan sola doğru, negatif girilirse sağa doğru kayar. Yazı Y değeri pozitif olursa yazı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar. Burada belirtilen yönler bakış yönüne göre düşünülmelidir.

Ad yazısı - Yükseklik

Boyut yazısı yüksekliği girilir.

Ad yazısı - Renk

Boyut yazı yüksekliğinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Ad yazısı - Yazı tipi

Boyut yazısını yazı tipi, tıklandığında açılan diyalogdan seçilir.

Kesit Sekmesi

Özellikler

Kesit

Çelik aşık için kullanılacak profili seçildiği listedir. Listede daha önce, profil kütüphanesinden eklenen çelik profilller bulunmaktadır. Yeni profil eklemek için Kesit Yükle ikonunu tıklayın.

Kesit yükle

Tıklandığında çelik profil kütüphanesinin ekrana gelir. Listeden kullanmak istediğiniz profili seçin.

Dönüş

0, 90, 180, 270 olarak seçilen bir değere göre profil kendi ekseni etrafında döndürülerek oluşturulur.

Baştan dolu petek sayısı/Sondan dolu petek sayısı

Petek profiller için, petek boşluklarının baştan ve sondan kaçıncı delikten sonra başlayacağını belirleyen sayıdır. Verilen sayıya kadar petek kiriş dolu olacaktır.

Şematik çizim

Seçilen kesitin şematik çizimi ve ölçüleri gösterilir.

Yerleşim Sekmesi

Özellikler

Sayı bazlı

Çelik aşıklar sayı girilerek çizilebilir.

Aralık 1/Aralık 2

Çelik aşıklar arasındaki mesafeyi gösterir.

Aralık bazlı

Çelik aşıklar arası mesafe girilerek çelik aşıklar çizilebilir.

Adet

Çelik aşık sayısını gösterir.

Son aralığa eleman ekle

Seçilmesi halinde son aralığa çelik aşık ekler.

İlk elemanı kaldır/Son elemanı kaldır

İlk ve son aşık/tali kiriş genelde eleman üzerine denk geldiğinden, bu durumu ortadan kaldırmak için kullanabilecek seçeneklerdir. İşaretlenirse baştan ve sondan bulunan aşıklar/tali kirişler çizilmezler.

Ofsetler

Çelik aşıkların başlangıca ve sona olan uzaklıkları girilebilir.

İlk/ikinci ana parçaya dik seçeneklerinin işaretlenmesi halinde ana kirişlerden birine diklik koşulu sabit tutularak ofset mesafeleri ayarlanabilir.

Bağımsız seçeneğinin işaretlenmesi halinde ofset mesafeleri ana kiriş parçalarından bağımsız olarak düzenlenebilir.

Uzatmalar Sekmesi

Özellikler

Üstte başlık üstü

Çelik aşıkların modellendiği ana elemanların üst başlığının üstüne oturacak şekilde modellenmesini sağlar.

Üstte başlık altı

Çelik aşıkların üst başlığı ile ana elemanların üst başlığı ile aynı hizaya gelecek şekilde modellenmesini sağlar.

Tam orta

Çelik aşıkların orta noktası ile ana elemanların ortası aynı hizaya gelecek şekilde modellenmesini sağlar.

Dikey öteleme

Kutucuğa girilen mesafe ana eleman üst başlığı altından çelik aşığın modellenmesini sağlar.

Bağlantı tipi

Ana eleman ile çelik aşıklar arasında otomatik oluşturulan kayma birleşimleri için açılır listeden seçim yapılır.

Uzatmalar

Çelik aşıkların ana elemandan itibaren ne kadar uzatılacağını belirler.

İç mesafe

Üstte başlık üstü opsiyonu kullanılması halinde çelik aşıkların ana elemana temas ettiği noktada iki çelik aşık ucu arasındaki mesafe girilmelidir.

Tasarım Sekmesi

Detaylı bilgiye Aşık Tasarım Ayarları başlığından ulaşabilirsiniz.