Betonarme kolon başlığı oluşturmak ve statik projeye uygun ayarları ile değişiklikleri yapmak için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır.