• Bağ kirişli perdelerin Taban Devrilme Momenti Denklem 4.13 kullanılarak otomatik hesaplanır.


SİMGELER

c = Bağ kirişli (boşluklu) perde parçalarının enkesit ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık
FiE(X) = (X) deprem doğrultusunda i’inci kat kütle merkezine etkiyen eşdeğer deprem yükü
Hi = Binanın bodrum katlarının üstündeki üst bölüm’de i’inci katın üst bölümün tabanından itibaren ölçülen yüksekliği
MDEV = Betonarme perdenin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momenti
M1 = Bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarında deprem etkisinden tabanda elde edilen eğilme momenti
M2 = Bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarında deprem etkisinden tabanda elde edilen eğilme momenti
mi = i’inci katın toplam kütlesi
Nv = Deprem etkisinde bağ kirişli perdenin bağ kirişlerinde oluşan kesme kuvvetlerinin tüm perde yüksekliği boyunca toplamı olarak perde parçalarının tabanında oluşan birbirine eşit çekme ve basınç eksenel kuvvetleri
VtE(X) = (X) deprem doğrultusunda binanın tümüne etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti)


Bağ kirişli (boşluklu) perdenin taban devrilme momenti aşağıdaki denklem ile hesaplanır:

Burada MDEV bağ kirişli (boşluklu) perdenin tabanındaki toplam devrilme momentini, M1 ve M2 bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarında deprem etkisinden tabanda elde edilen eğilme momentlerini, NV ise deprem etkisinde bağ kirişlerinde oluşan kesme kuvvetlerinin tüm perde yüksekliği boyunca toplamı olarak, perde parçalarının tabanında oluşan birbirine eşit çekme ve basınç eksenel kuvvetlerine karşı gelmektedir. c, perde parçalarının enkesit ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı göstermektedir.

Yukarıdaki denklemde kullanılmak üzere M1, M2, NV ve MDEV parametreleri şu şekilde hesaplanır:

  • Boşluklu perde kontrolü gerçekleştirilecek eleman grubu sistemden ayrılır, ters üçgen birim yükleme katların ağırlıklarına göre dağıtılarak otomatik gerçekleştirilir. Bu hesapta birim yüklemenin değeri önemli değildir, sistemden ayrılan perde grubu ve bağ kirişleri kendi rijitlikleri oranında yük alırlar. Otomatik yapılan hesapta toplamda perde grubuna uygulanacak kuvvet belirlenir. Ardından bu kuvvet her kata kendi ağırlıkları bağlı olarak aşağıdaki denklemler kullanılarak dağıtılır. Dağıtılan kuvvet perde grubu merkezine uygulanır ve bu etki sonucunda elde edilen M1, M2, NV parametreleri yukarıdaki denklemde yerine konulur.