Skip to main content
Skip table of contents

Bağ Kirişli (boşluklu) Perde Bağ Derecesi Katsayısı (4.5.4.4)

  • Bağ derecesi katsayısı ve bağ kirişli perde tanımlarına uygun olup olmadıkları Denklem 4.14 ve 4.15 ile otomatik hesaplanır ve gereken durumlarda uyarı verilir

SİMGELER

c = Bağ kirişli (boşluklu) perde parçalarının enkesit ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık
MDEV = Betonarme perdenin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momenti
M1 = Bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarında deprem etkisinden tabanda elde edilen eğilme momenti
M2 = Bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarında deprem etkisinden tabanda elde edilen eğilme momenti
Nv = Deprem etkisinde bağ kirişli perdenin bağ kirişlerinde oluşan kesme kuvvetlerinin tüm perde yüksekliği boyunca toplamı olarak perde parçalarının tabanında oluşan birbirine eşit çekme ve basınç eksenel kuvvetleri
Ω = Bağ kirişli perdede bağ derecesi katsayısı


Bağ kirişli (boşluklu) perdelerin tanımlanmasında esas alınan bağ derecesi katsayısı Ω, Denk.(4.14)’te verilmiştir.

Boşluklu perde kontrolü gerçekleştirilecek eleman grubu sistemden ayrılır, ters üçgen birim yükleme katların ağırlıklarına göre dağıtılarak otomatik gerçekleştirilir. Yükleme sonucunda perde tabanında belirlenen eğilme momentleri ile eksenel kuvvetleri yukarıdaki denklemde yerine konulur, bağ derecesi katsayısı otomatik hesaplanır ve deprem yönetmeliği raporu bağlılık derecesi sayfasında raporlanır. Bu kontrol rijit bodrum katlarının üstünde yer alan ilk kat ile en üst kat arasında gerçekleştirilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.