Skip to main content
Skip table of contents

Bağ Kirişli (boşluklu) Perde Kabulü (4.5.4.5)

  • Bağ derecesi katsayısı ve bağ kirişli perde tanımlarına uygun olup olmadıkları Denklem 4.14 ve 4.15 ile otomatik hesaplanır.


SİMGELER

c = Bağ kirişli (boşluklu) perde parçalarının enkesit ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık
MDEV = Betonarme perdenin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momenti
M1 = Bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarında deprem etkisinden tabanda elde edilen eğilme momenti
M2 = Bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarında deprem etkisinden tabanda elde edilen eğilme momenti
Nv = Deprem etkisinde bağ kirişli perdenin bağ kirişlerinde oluşan kesme kuvvetlerinin tüm perde yüksekliği boyunca toplamı olarak perde parçalarının tabanında oluşan birbirine eşit çekme ve basınç eksenel kuvvetleri
Ω = Bağ kirişli perdede bağ derecesi katsayısı


Bağ kirişli perde kabulü yapabilmek için Denklem 4.14 ile hesaplanan bağ derecesi katsayısının (1/3)' den büyük eşit olması gerekir. Bu koşul otomatik kontrol edilir. ( 2/3)'den de küçük eşit olması hedeflenerek perde kollarında aşırı eksenel kuvvet oluşumuna engel olunmalıdır. Bu durum yönetmelik gereği öneri niteliği taşımaktadır, bu nedenle denetimi kullanıcıya aittir.

Bu koşul sağlanmazsa boşluksuz perde kabulü yapılmalı ve boşluksuz perdeye uygun modelleme ve taşıyıcı sistem tipi seçilmelidir. Deprem yönetmeliği raporu bağlılık derecesi katsayısı sayfasında kontrol detayı verilmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.