• Etkin kesit rijitlikleri 4.8.5 ’e uygun şekilde otomatik uygulanır.