Çıkan Mesajın Tamamı:

Bağ kirişli(Boşluklu) perde bağlılık derecesi koşulu (X/Y) yönü için sağlanmamıştır.


TBDY 4.5.4.5 maddesine göre, bağ kirişli (boşluklu) perde, Denk.(4.15)’te verilen bağ derecesi koşulu sağladığı taşıyıcı sistem elemanı olarak tanımlanmıştır.

                                                                     Ω < 1 / 3 Denk.(4.15)

Denk.(4.15)’te tanımlanan koşulun sağlanamaması durumunda perde parçalarının her biri boşluksuz perde sayılır.

Projeniz taşıyıcı sistem tipi boşluklu perde sistem tipi olarak seçilmiş verilen yönde tüm perdelerin bağlılık derecesi1/3’den büyük hesaplanmaktadır.

Çözüm:

  • Bağ kirişlerin yükseklikleri attırılarak  Ω değerinin büyütülmesine çalışılabilir.

  • Alternatif olarak bağ kirişli(boşluklu) perdeli sistem yerine, talep edilen yön için Analiz Ayarları/Analiz Ayarları Sihirbazı ile süneklik düzeyine uygun olarak boşluksuz perdeli taşıyıcı sistemlerden biri seçilebilir. Süneklik düzeyi yüksek sistemler için A15, karma sistemler için A22, karma tek doğrutulu dişli döşemeli sistemler için A24, sınırlı sistemler için A33.