Skip to main content
Skip table of contents

Analiz+Tasarım süresini azaltmak için neler yapılabilir?

ideCAD Statik içerisinde analiz süresini yavaşlatmak için yapılabilecekler aşağıda sıralanmıştır.

  • Gereken Donatıyı Fiber Modeli Kullanarak Hesapla seçeneği çok daha hassas bir hesaplama yöntemidir. Bu seçenek aktif hale getirildiğinde işlem hacmi büyüyecektir ve analiz süresinde bir miktar yavaşlama olacaktır. Bu seçeneği aktif halden çıkartıldığında bir miktar hızlanma olacaktır. Bu seçenek hem “Kolon Parametreleri” 'nde hem de “Kiriş Parametreleri” 'nde bulunmaktadır.

  • Fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolü yap seçeneği aktif halde iken hesaplan kapasite oranlarının kontrolü yapılacaktır. Bu düşük 'de olsa bir işlem hacmi oluşturacağından bu seçenek inaktif hale getirilirse küçük de olsa bir hızlanma meydana gelecektir.

  • Analiz Ayarları Penceresi 'nin Genel Ayarlar sekmesinde “4.8.5 modal hesap yöntemleri ile bodrumlu binaların hesabı” başlığı altında iki adet seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerden “Tek yükleme durumlu hesap yöntemi” seçeneği aktif hale getirildiğinde analiz süresi azalacaktır.

    • İki yükleme durumlu hesap yöntemi seçeneği seçildiğinde TBDY 4.8.5.1, 4.8.5.2 ve 4.8.5.3 'e göre iki aşamalı modal analiz yapılmaktadır. Bu hesapta bodrum ve üst yapı için ayrı ayrı modal analiz yapılmakta ve bodrumda bulunan elemanlar için sonuçlar uygun şekilde birleştirilmektedir. Aynı zamanda bu seçenekte ekdışmerkezliklerin modellenmesi için de TBDY 4.5.10.2(b) maddesi de uygulanmaktadır. Ekdışmerkezlikler modellenirken kat kütle merkezi X ve Y yönünde kat boyutunun +-%5 yönünde kaydırılmaktadır.

    • Tek yükleme durumlu hesap yöntemi seçeneği seçildiğinde bodrumlu binalar için tek modal analiz durumunun anlatıldığı TBDY 4.3.6.2 'ye göre yapılmaktadır. Aynı zamanda ekdışmerkezlik etkisi de TBDY 4.5.10.2(d) maddesinde anlatıldığı üzere tek bir modal analiz yapılır ve ekdışmerkezliğin denklem 4.18 ile uygulanır. Bu durumda tek bir modal analiz yapıldığından analiz süresi bu seçenekte daha kısa olmaktadır.

  • Diyafram modelleme yöntemlerinden “Tam rijit diyafram” seçeneği aktif halde ise analiz süresi azalacaktır. Yarı rijit diyafram modeli daha detaylı ve gerçeğe yakın sonuçlar içerdiğinden işlem hacmi büyümekte ve bir miktar analiz süresini uzatmaktadır. Ancak her durumda “Tam rijit diyafram” seçeneği seçilememektedir bu sebeple yalnızca tam rijit diyafram çözülebilecek yapılarda bu seçeneğin uygulanması tavsiye ediyoruz.


Yapınızın Taşıyıcı sistemi her ne olursa olsun aşağıdaki sırayla proje optimizasyonu yapabilirsiniz

1. Aşama 4.3.6.2 ye göre Tek aşamalı hesap ve rijid diyafram çözümü

Bu aşamada programın size verdiği deprem yönetmeliğine göre sağlanmayan kurallarını sağlatın. Bodrum kat ile ilgili optimizasyon yapmayın. Temel ile ilgili optimizasyon yapmayın.

2. Aşama Madde 4.8.5.1 , 4.8.5.2 , 4.8.5.3 ye göre iki aşamalı hesap ve rijid diyafram çözümü
Bu aşamada bodrum katlar ile ilgili optimizasyonları yapın. Ayrıca temel ile ilgili optimizasyonlar yapın.

3. Aşama 4.3.6.2 ye göre Tek aşamalı hesap ve yarı rijid diyafram çözümü

Bu aşamada üst katlarda döşemeler ve kirişler ile ilgili optimizasyonları yapın.

4. Aşama Madde 4.8.5.1 , 4.8.5.2 , 4.8.5.3 ye göre iki aşamalı hesap ve yarı rijid diyafram çözümü
Bu aşamada bodrum kat döşemeleri ve bodrum kat kirişleri ile ilgili optimizasyonları yapın.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.