Skip to main content
Skip table of contents

Kenetlenme Boyu (ab) Hatasını Nasıl Gideririm?

Hangi koşullarda uyarı verilir?

1. (a) koşulu sağlanmıyor

(a) koşulu genellikle kirişin mesnetlendiği perde ve/veya kolon genişliğinin az olması durumunda ortaya çıkar.

Olası Çözümler

  • perde/kolon genişliği artırılabilir

  • kullanılan boyuna donatı çapı küçük seçilebilir

  • daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir.


2. (b) koşulu sağlanmıyor

(b) koşulu genelde kiriş yüksekliği az olan kaset döşemeli sistemde en üst katta ortaya çıkar

Olası Çözümler

  • kiriş yüksekliği artırılabilir

  • daha küçük kiriş boyuna donatı çapı kullanılabilir

  • daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir.

Kenetlenme boyu kontrolü kullanıcı inisiyatifinde olan bir kontroldür. Kiriş Parametreleri penceresinde bulunan “TBDY 7.4.3.1 kontrolü” seçeneği aktif hale getirildiğinde kirişler için bu kontrol yapılmakta ve yetersizlik olduğu durumda uyarı verilmektedir.

Aynı zamanda v10.82 ile birlikte yetersiz kenetlenme boyu (ab) hatası raporlarda da görülebilmektedir.

TBDY 7.4.3.1 (b) maddesinde aşağıdaki koşullar verilmiştir.

Kolona birleşen kirişlerin kolonun diğer yüzünde devam etmediği durumlarda kirişlerdeki alt ve üst donatı, kolonun etriyelerle sarılmış çekirdeğinin karşı taraftaki yüzeyine kadar uzatılıp etriyelerin iç tarafından 90 derece bükülecektir. Bu durumda boyuna donatının kolon içinde kalan yatay kısmı ile 90 derece kıvrılan düşey kısmının toplam uzunluğu, TS 500’de öngörülen düz kenetlenme boyu lb ’den az olmayacaktır. 90 derecelik kancanın yatay kısmı 0.4lb ’den, düşey kısmı ise 12φ ’den az olmayacaktır  Perdelerde ve a ölçüsünün düz kenetlenme boyu lb ’den ve 50φ ’den daha fazla olan kolonlarda, boyuna donatının kenetlenmesi, 90 derecelik kanca yapılmaksızın düz olarak sağlanabilir.

Olası Çözümler

  • Yukarıdaki resimde a + b toplam uzunluğunu artırılmalıdır. Bunun için ilgili yönde kolon veya perdenin boyutu büyütülebilir.

  • Boyuna donatı çapı azaltılabilir.

  • Beton sınıfı yükseltilebilir. Beton dayanımının artması ile kenetlenme boyu azalacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.