• 4.5.6.2 ve 4.5.6.3 gereği döşemelerin tam rijit veya yarı rijit olarak modellenmesi kullanıcı seçimi ile belirlenir.

  • Tam rijit diyafram seçilerek modellenen döşemelerin analiz modeli otomatik oluşturulur.

  • Yarı rijit diyafram seçilerek modellenen döşemelerin analiz modeli otomatik oluşturulur.


Döşemelerin modellenmesinde kullanılmak üzere Tam ve Yarı Rijit Diyafram olmak üzere iki farklı yöntem mevcuttur. Döşemelerin doğru modellenmesi, düzlem içi ve düzlem dışı etkilerin ana taşıyıcı sistem elemanlarına uygun şekilde aktarılması açısından büyük önem teşkil eder.

Tam ve Yarı Rijit Diyafram seçimi program arayüzünde analiz ayarları-genel ayarlar sekmesinde yer almaktadır.

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında ise yönetmelik koşulları kontrol edilerek zorunlu olarak yarı rijit diyafram seçimi gereken durumlarda otomatik olarak diğer opsiyonlar kapatılır.