Kabuk sonlu elemanların (döşemeler, perdeler ve poligon perdeler) üç boyutlu analiz sonucunda gerilmeler ve birim uzunluğa düşen kuvvetler oluştururlar. Bu gerilmelerin ve birim uzunluğa düşen kuvvetlerin yönleri kabuk sonlu elemanın lokal akslarına göre belirlenmektedir.

1- Eksenler

Kabuk (Shell) elemanın eksenleri ve düğüm nokta numaraları şekilde gösterildiği gibidir.

2- Shell eleman kuvvetlerinin yönleri ve anlamları

Kabuk sonlu eleman kuvvetleri, üç boyutlu analizlerde kabuk sonlu elemanlardan oluşan gerilmeler sonucu elde edilmektedir.

M11, M22

1 ve 2 eksenleri etrafında oluşan ve birim uzunluğa düşen eğilme momentleri (tfm/m veya kNm/m). Aynı zamanda düzlem dışı eğilme momentleri olarak isimlendirilirler.

M12

Birim uzunluktaki düzlemsel burulma momenti (tfm/m veya kNm/m) anlamına gelmektedir. Aynı zamanda düzlem içi burulma momenti olarak da isimlendirilir.

V13, V23

Kabuk sonlu elemanın yüzeyinde ve sonlu eleman düzlemine dik birim uzunluktaki kesme kuvvetleridir (tf/m veya kN/m). Aynı zamanda düzlem dışı kayma kuvveti olarak da isimlendirilir.

F11, F22

İlgili yönde, kabul sonlu elemanın düzlemine paralel birim uzunluktaki çekme ve basınç kuvvetleridir (tf/m veya kN/m). Aynı zamanda düzlem içi basınç-çekme kuvvetleri olarak da isimlendirilir.

F12

Kabuk sonlu eleman düzlemine paralel birim uzunluktaki kayma kuvvetleridir (tf/m veya kN/m). Aynı zamanda düzlem içi kayma kuvvetleri olarak da isimlendirilir.

Kabuk sonlu eleman sonuçları Analiz Modelinde “Kabuk Sonuçları” sekmesinden incelenebilir.

Bu bölümde kabuk sonlu elemanların her biri üzerinde “fare” ile dolaşılarak M11, M22, M12, V13, V23, F11, F22 ve F12 birim uzunluğa düşen kuvvetler okunabilir. Bu kuvvetler gerilme sonuçlarından elde edildiği için gerilme sonuçları ile paralel davranış gösterecektir. Aynı zamanda “Kabuk Sonuçları” sekmesinde bulunan “Lokal Akslar” butonu aktif edildiğinde ilgili kuvvetin yönü kırmızı oklar ile gösterilmektedir.