Yapınızın deprem tasarım sınıfına (DTS) göre Tablo 3.4’den belirleyeceğiniz deprem yer hareketi düzeyini verilen listeden seçiniz.

Örneğin, yeni yapılacak konut tipi bir yapı yapmanız durumunda DD-2 deprem düzeyi seçilmelidir.