Görünüş pencerelerinde projede oluşturulmuş görünüşler görüntülenir. Görünüş oluşturularak kat planlarında çizilen 3 boyutlu objeler paralel projeksiyonlar 2 boyutlu çizgilere ve taramalara dönüştürülür. Çizilen görünüş hattı kadar görünüş penceresi oluşturulabilir.