• Birleşimler 3 başlık altında sınıflandırılır:

1- Moment dayanımına göre sınıflandırmada tam dayanımlı, kısmi dayanımlı ve mafsallı olarak 3 başlıkta gruplanır.

2- Dönme rijitliği bakımından rijit, yarı-rijit ve basit(mafsallı) olarak 3’e ayrılır.

3- Dönme kapasitesine göre ise yüksek süneklik ve sınırlı süneklik olarak sınıflandırılır.

  • Tasarım mühendislerinin alışkın olduğu ve genel sınıflandırmada kullanılan moment dayanımı bakımından moment aktaran ve mafsallı birleşimler için hesap kabulleri ilgili alt başlıklarda açıklanmıştır.