Skip to main content
Skip table of contents

Birleşim Tasarımı için Geometri Kontrolü

Birleşim tasarımında geometri kontrolü, delik çapı, bulon aralığı, bulon kenar mesafesi, kaynak kalınlığı, değerleri ile otomatik yapılır. Birleşim geometri kontrolleri, birleşim elemanlarının çap, kalınlık ve mesafeleri ile yapılır.

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT) ve AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre çelik birleşimlerin geometri kontrolü yapılır.

Delik Boyutları ve Uygulaması

 • Bulonlar için maksimum delik boyutları çelik yönetmeliği Tablo 13.8' de verilmiştir.

 • ideCAD Statik çelik birleşim hesabı ve çizimler için bu değerleri otomatik kullanır.

Minimum Bulon Aralığı

 • Standart dairesel, büyük dairesel ve oval deliklerin merkezleri arası uzaklık, s, karakteristik bulon çapı d’nin 3 katından az olmaz. ( s ≥ 3d )

 • Bulonlu birleşimlerde bu kontrol otomatik yapılır ve raporlanır.

Eleman Kenarına Minimum Uzaklık

 • Standart dairesel delik çapı merkezinden itibaren parça kenarına uzaklık, herhangi bir doğrultuda olmak üzere, Tablo 13.9' da verilen değerler aşamaz.

 • Büyük dairesel veya oval delik merkezinden itibaren parça kenarına uzaklık, standart dairesel delik çapının gerektirdiği değere ve Tablo 13.10 da verilen uygulanabilir C değeri ilave edilerek hesaplanan uzaklıktan az olamaz.

 • Bulonlu birleşimlerde bu kontrol otomatik yapılır ve raporlanır.

Maksimum Bulon Aralığı ve Kenara Uzaklık

 • Herhangi bir bulonun merkezinin en yakın kenara olan maksimum uzaklığı, bağladığı parçanın kalınlığının 12 katını ve 150 mm' yi aşamaz.

 • Birleşim tasarım raporlarında bu kontrol otomatik yapılmaz. Ancak plastik tasarım felsefesine uygun hesaplanıp oluşturulan birleşimlerde (örneğin; tek kayma levhalı birleşim, çift ve tek köşebentli birleşim vb. bağlandığı kirişin kapasitesi kadar yükü taşıyacak şekilde otomatik oluşturulur.) d bulon çapı olmak üzere kenar mesafesi 2*d, bulonlar arası mesafe maksimum 8*d olarak oluşturulur.

Kaynak Kalınlığı

Kısmi penetrasyonlu küt kaynakların etkin kalınlığı

 • Hesaplanan kuvvetin güvenle aktarılmasını sağlayacak kaynak kalınlığından ve Tablo 13.3’te verilen minimum kalınlıklardan az olamaz. Minimum kaynak kalınlığı, birleşen parçalardan ince olanı esas alınarak belirlenir.

 • Bu kontrol otomatik yapılır ve raporlanır.

Köşe kaynak etkin kalınlığı

 • Köşe kaynakların minimum etkin kalınlığı, hesaplanan kuvvetin güvenle aktarılmasını sağlayacak kaynak kalınlığından ve Tablo 13.4’te verilen minimum kalınlıklardan az olamaz.

 • Bu kontrol otomatik yapılır ve raporlanır.

Not: Köşe kaynakların maksimum kalınlığı için ÇYTHE 2018 13.2.2.2 de belirtilen hususlar otomatik kontrol edilmez.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.