Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Kolon - Temel Birleşimi (Mafsallı/Ankastre Çelik Kolon Ayağı) Birleşim Tasarımı

Çelik Kolon Ayağı Birleşimi veya Kolon-Temel Birleşimi taban levhası çelik kolona kaynaklı ve betonarme temele (kolona) ankraj ile birleştirilerek oluşturulur. Çelik Kolon Ayağı Birleşimi tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) ve AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre otomatik yapılır. Kolon ayağı birleşim hesabında Bulon, kaynak ve levha kontrolleri çelik birleşim tipine uygun şekilde geometri kontrolleri ve dayanım kontrolleri otomatik yapılır.

Çelik kolon ayağı birleşimi hesabında, geometri kontrolünde yatay ve düşey bulon mesafeleri ile bulonlar arası mesafe kontrolü yapılır. Dayanım kontrolünde taban levhası kalınlığı, ankraj çekme kırılması, ankraj çubuğu sıyrılma, ankraj çubuğu kesmesi, levha bulon deliği kontrolleri yapılır.


GEOMETRİ KONTROLLERİ

Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

180 mm

 

 

d

24 mm

s =180 mm > smin = 3*24=72 mm

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

70 mm

Leh ≥ 2d=2*24=48 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

32 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

45 mm

Le- min

32 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Dayanım Kontrolleri

Taban Levhası Kalınlığı (Ezilme)

fc

25000 kN/m2

A1

A2

qmax

fp(max)

fp(max)

e

ecrit

Y

Y

f

le

45 mm

l

m

n

h

650 mm

b

300 mm

N

900 mm

B

500 mm

M

365.17 kNm

P

739.22 kN

Fy

355 N/mm2

treq

AISC DG-1-2nd

3.3.15.a

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

41.11 mm

42 mm

0.979

Taban Levhası Kalınlığı (Çekme)

fc

25000 kN/m2

A1

A2

qmax

e

ecrit

T

Y

Y

f

x

le

45 mm

m

h

650 mm

N

900 mm

B

500 mm

M

365.17 kNm

P

739.22 kN

Fy

355 N/mm2

treq

AISC DG-1-2nd

3.4.7a

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

15.312 mm

42 mm

0.365

Ankraj Çekme Kırılması

Ab

Fn

750000 kN/m2 

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

32.429 kN

254.469 kN

0.127

Ankraj Çubuğu Sıyrılma

Ψ

1.0

ACI 318M-08 D.5.3.6

Np

ACI 318M-08 (D-15)

Abgr

7401.592 mm2

fc

25000 kN/m2

Rn

ACI 318M-08 (D-14)

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

32.429 kN

1036.222 kN

0.031

Ankraj Çubuğu Kesmesi

Ab

Fn

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

9.995 kN

152.681 kN

0.065

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

24+2=26 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

9.995 kN

568.511 kN

0.018


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.