Çelik çapraz birleşimleri olarak çapraz uç birleşimi ve çapraz ek birleşimi tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) ve AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre otomatik yapılır. Bulon, kaynak ve levha kontrolleri çelik birleşim tipine uygun şekilde geometri kontrolleri ve dayanım kontrolleri otomatik yapılır. Çapraz birleşimleri mafsallı birleşimlerdir ve analiz modelinde mafsal tanımı otomatik yapılır.