Yapı modellemesi sırasında arayüzde oluşturulan fiziksel model, sonlu elemanlar yöntemine göre analitik modele dönüştürülür. Analitik modelde çelik elemanlar, sonlu elemanlar yöntemine göre çubuk eleman olarak modellenir. Bu modellemede kullanılan kaçıklıklar ve birleşim tiplerine göre farklı bağlantı tipleri yani sınır koşulları oluşturulmaktadır. Turuncu, yeşil ve mavi linkler ile tek bağlantı olmak üzere 4 tip mevcuttur.

Tek bağlantı: Çelik kolon ve çelik kiriş elemanları orta kaçıklık ile modellenir ise arada herhangi bir link oluşmaz. Oluşturulan tek bağlantı yani düğüm noktası 6 serbestlik derecesi ile analitik modelde temsil edilir.

Yeşil Link: Kendi uzun ekseni doğrultusunda rijit bağlantı olarak çelik kolon ve kirişleri birbirine bağlar. Linkin tanımlı olduğu iki düğüm noktası arasında öteleme değerleri aynı, dönme değerleri ise farklıdır.

Analize dahil edilen aşıklar, kolon üzerine yerleşen makas (kafes kiriş) ve kirişler ile kolonlar arasındaki bağlantılarda kullanılmaktadır.

Mavi Link: Linkin yer aldığı iki düğüm noktası arasında serbestlik dereceleri eşittir. Aynı öteleme ve dönme değerleri elde edilir. Tali kiriş gibi ana kirişe üstte başlık üstü bağlantılar vb. geometrilerde kullanılır.

Turuncu link: Rijit davranışını temsil eder. Tanımlı olduğu iki düğüm noktası arasında sonsuz rijit bir davranış sergilenmesini sağlar. Çelik kolon - çelik kiriş bağlantı noktalarının çelik kirişe kaçıklık verilmesi ile oluşmaktadır.