Sürekli çizgi, dikdörtgen çizgi ve rota komutlarıyla, mimari ve statik proje tasarımlarında çizgi çizilir.