V10.18 için örnek hesapta boyutları 100x80 olan bir kolon için zımbalama hesabı yapılacaktır. Hesaptaki diğer parametreler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

döşeme kalınlığı: 27 cm , döşeme paspayı: 3 cm ,

Malzeme: C35/S420 , Beton tasarım çekme dayaınımı fctd = 1380.42 kN/m2

döşeme faydalı yüksekliği, d, hesabı;

d = (döşeme kalınlığı - döşeme paspayı) = 27 - 3 = 24cm

Kolon boyutları c1 = 100 cm c2 = 80 cm

Zımbalama çevresi (up), kolon yüzeyinden d/2 mesafede hesaplanmaktadır ve aşağıdaki resimde gösterilmektedir. Bu durumda zımbalama çevresinin kenarlarını (b1 , b2) bulmak için kolon boyutlarına d mesafesi ekleyebiliriz.

b1 = c1 + d = 100 + d= 100 + 24 = 124 cm

b2 = c2 + d = 100 + d= 80 + 24 = 104 cm

Bu durumda zımbalama çevresi ,(up) , ve zımbalama çevresinin döşeme faydalı yüksekliği, d, ile çarpılması ile elde edilen zımbalama alanı (Az) aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır.

up = 2*(b1 + b2) = 2*(124+104) = 456 cm = 4.56 m

Az = up*d = 4.56 * 0.24 = 1.0944 m2

TBDY Denklem 7.28 'e göre γf katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

Aşağıda çizilen kayma gerilmeleri, döşeme düzlemine dik zımbalama gerilmeleridir.

J değerleri zımbalama alanını (Az) oluşturan yüzeylerin polar atalet ve ikinci atalet momentlerinin toplamıdır. Burada Kolonun X ve Y yönü için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Y eksenindeki polar atalet ve ikinci atalet momentleri hesabı için aşağıdaki yol izlenmektedir.

cy , y eksenindeki J değeri (Jy) bulunurken ele alınan ve moment vektörüne dik ağırlık merkezidir. Zımbalama çevresi dikdörtgen olduğundan;

cy = b1 / 2 = 124/2 = 62 cm = 0.62 m cy' = b1 - cy = 124 - 62 = 62 cm = 0.62 m

Bu durumda polar atalet ve ikini atalet momentleri sırasıyla aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

Bu durumda y ekseninde göre olan polar atalet ve ikinci atalet momentlerinin toplamı Jy aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

Jy = J1-y + J2-y = 0.079122 + 0.191892 = 0.2710144 m4 = 27101440 cm4

X eksenindeki polar atalet ve ikinci atalet momentleri hesabı için aşağıdaki yol izlenmektedir.

cx , x eksenindeki J değeri (Jx) bulunurken ele alınan ve moment vektörüne dik ağırlık merkezidir. Zımbalama çevresi dikdörtgen olduğundan;

cx = b2 / 2 = 104/2 = 52 cm = 0.52 m cx' = b2 - cx = 104 - 52 = 52 cm = 0.52 m

Bu durumda polar atalet ve ikini atalet momentleri sırasıyla aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

Bu durumda x ekseninde göre olan polar atalet ve ikinci atalet momentlerinin toplamı Jx aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

Jx = J1-x + J2-x = 0.047391+ 0.16094 = 0.2083328 m4 = 20833280 cm4

Zımbalama Gerilmelerinin Bulunması

Zımbalama gerilmeleri için ele alınacak kuvvetler aşağıda verilmiştir.

Vd = 683.13 kN DMd(maj) = 143.53 kNm DMd(min) = 546.65 kNm

Bu durumda tasarıma esas zımbalama gerilmeleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

Burada Kolonun yönlerine göre x ekseni major yönü y ekseni minor yönü göstermektedir. Bu durumda;

Jx = J(maj) = 0.2083328 m4 , Jy = J(min) = 0.2710144 m4 ,

cx = c(maj) = 0.52 m , cy = c(min) = 0.62 m, c'x = c(maj) = 0.52 m, c'y = c(min) = 0.62 m

olmaktadır. Yukarıda bulduğumuz tüm değerleri zımbalama tasarımına esas iç kuvvetler ile birlikte gerilme formüllerinin yerine koyar isek;

τpd,1 , τpd,2 değerlerinden mutlak değerce en büyük olan τpd,1 = 1336.6 kN/m2 değeridir. Bu değeri beton tasarım çekme dayanımı olan fctd değeri ile kıyaslar isek;

τpd,1 = 1336.6 kN/m2 < fctd = 1380.42 kN/m2

sonucuna ulaşırız. Buradan bu kolonun zımbalama dayanımının yeterli olduğu kanaatine varabiliriz. Rapor sonuçları ile de bu değerler karşılaştırılabilir.