Skip to main content
Skip table of contents

Dio Dosyalarını Kaydetmek

Dio dosyalarını kaydetmek için Kaydet komutu kullanılır.

  • Dosya/Kaydet satırına tıklayın.

  • Dio dosyasını kaydetmek istediğiniz bir yer seçin.

  • Dosya Adı kutucuğuna bir isim girin.

  • Kaydet butonuna tıklayın.

  • Son olarak oluşturulan dosyalarınızı kurulum klasörü içerisinde yer alan Dio klasörüne yerleştirin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.