Skip to main content
Skip table of contents

Yapıda A2-A3 düzensizliği var? Ne yapmalıyım?

İster tam rijit, ister yarı rijit çözüm yapılsın rapor menüsünde bulunan A2-A3 Düzensizliğinin kontrolü yapılırsa deprem kuvvetlerinin güvenle aktarılıp aktarılmadığı da kontrol edilmiş olur.

A2-A3 düzensizliği varsa veya kirişsiz döşemeli bir sistem ise yarı rijit çözüm yapılması uygun olur.

Yapıda A2-A3 Düzensizliği varsa ve yarı rijit çözüm yapılmışsa; görsel tasarım modelinden döşeme alt ve üst donatı alanı ihtiyaçlarının kontrol edilmesi uygun olur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.